• بازیهای فکری

دوشنبه 3 آبان 1395 تعداد بازدید : 1

-رئیس : سید مرتضی جوانمرد

- نائب رئیس : -

شامل مکعب روبیک می باشد و در غالب مسابقات فردی در بین بانوان و آقایان برگزار می گردد .

رديف

شهرستان

 

رئیس کمیته

شماره تماس

نائب رئیس کمیته

دبیر

روابط عمومی

مسئول آموزش

1

استان

سید مرتضی جوانمرد

09111448409

 

 

 

 

2

رشت

سعید نیازی

09111495073

 

 

 

 

3

آستارا

 

 

 

 

 

 

4

آستانه اشرفیه

 

 

 

 

 

 

5

املش

 

 

 

 

 

 

6

بندر انزلی

 

 

 

 

 

 

7

تالش

 

 

 

 

 

 

8

رودبار

 

 

 

 

 

 

9

رودسر

 

 

 

 

 

 

10

رضوانشهر

 

 

 

 

 

 

11

سیاهکل

 

 

 

 

 

 

12

شفت

 

 

 

 

 

 

13

صومعه سرا

 

 

 

 

 

 

14

فومن

 

 

 

 

 

 

15

لاهیجان

 

 

 

 

 

 

16

لنگرود

 

 

 

 

 

 

17

ماسال

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظیمات

رنگ