• پینت بال

دوشنبه 3 آبان 1395 تعداد بازدید : 1

-رئیس : نعمت غلامی                           

-نائب رئیس : آسیه نجف نژاد

 

یک نوع ورزش گروهی است که دو گروه از بازیکنان سعی در حذف یکدیگر با گلوله های رنگی می کنند . پینت بال را در فارسی می توان به جای تیر اندازی ، رنگ اندازی نامید .

رديف

شهرستان

 

رئیس کمیته

شماره تماس

نائب رئیس کمیته

دبیر

روابط عمومی

مسئول آموزش

1

استان

نعمت غلامی

09111361427

آسیه نجف نژاد

 

 

 

2

رشت

محمد غلامی

09119359882

 

 

 

 

3

آستارا

 

 

 

 

 

 

4

آستانه اشرفیه

وحید دهدار

09119959620

 

 

 

 

5

املش

 

 

 

 

 

 

6

بندر انزلی

 

 

 

 

 

 

7

تالش

 

 

 

 

 

 

8

رودبار

 

 

 

 

 

 

9

رودسر

 

 

 

 

 

 

10

رضوانشهر

 

 

 

 

 

 

11

سیاهکل

 

 

 

 

 

 

12

شفت

 

 

 

 

 

 

13

صومعه سرا

 

 

 

 

 

 

14

فومن

 

 

 

 

 

 

15

لاهیجان

علیرضا فلاح

091124746036

 

 

 

 

16

لنگرود

ابراهیم کریمی

 

 

 

 

 

17

ماسال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظیمات

رنگ