• ماهیگیری ورزشی

دوشنبه 3 آبان 1395 تعداد بازدید : 1

-رئیس : محمدعلی پوربهشتیان ثابت

- نائب رئیس : -

یکی از رشته های جذاب و تفریحی که همراه با هیجان و ماجراجویی بوده و به دلیل نبود محدودیت سنی و جنسیتی و داشتن پوشش مناسب اجتماعی و عدم نیازمندی به سالن و تجهیزات ورزشی و همسو بودن با قوانین و مقررات سازمان محیط زیست در منابع طبیعی آبی ، رودخانه ها ، دریاچه ها ، آبگیرها و . . . انجام  می گیرد .

رديف

شهرستان

 

رئیس کمیته

شماره تماس

نائب رئیس کمیته

دبیر

روابط عمومی

مسئول آموزش

1

استان

ولی قنبرزاده

09113361583

 

 

 

 

2

رشت

اسماعیل ندیمی

09111371634

زهرا حارث

 

 

 

3

آستارا

 

 

 

 

 

 

4

آستانه اشرفیه

 

 

 

 

 

 

5

املش

 

 

 

 

 

 

6

بندر انزلی

 

 

 

 

 

 

7

تالش

 

 

 

 

 

 

8

رودبار

 

 

 

 

 

 

9

رودسر

 

 

 

 

 

 

10

رضوانشهر

 

 

 

 

 

 

11

سیاهکل

 

 

 

 

 

 

12

شفت

 

 

 

 

 

 

13

صومعه سرا

 

 

 

 

 

 

14

فومن

 

 

 

 

 

 

15

لاهیجان

هانی پورنصیری

09118304202

 

 

 

 

16

لنگرود

ارسلان صفری

 

 

 

 

 

17

ماسال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظیمات

رنگ