• ابوالفضل صادقی سرپرست هیات ورزش های همگانی استان گیلان

دوشنبه 3 آبان 1395 تعداد بازدید : 1

ارتباط با ریس هیات

 شماره تلفن: 33323502-013
رشت ، خیابان نامجو ، مجموعه ورزشی شهید عضدی ، دفتر هیات همگانی استان گیلان

تنظیمات

رنگ