• کمیته حرکات اصلاحی و تندرستی

دوشنبه 3 آبان 1395 تعداد بازدید : 1

رئیس کمیته : مهدی خاکپور

نائب رئیس کمیته : -

رديف

شهرستان

 

رئیس کمیته

شماره تماس

نائب رئیس کمیته

دبیر

روابط عمومی

مسئول آموزش

1

استان

مهدی خاکپور

09111435645

 

 

 

 

2

رشت

 

 

 

 

 

 

3

آستارا

 

 

 

 

 

 

4

آستانه اشرفیه

 

 

 

 

 

 

5

املش

 

 

 

 

 

 

6

بندر انزلی

 

 

 

 

 

 

7

تالش

 

 

 

 

 

 

8

رودبار

 

 

 

 

 

 

9

رودسر

 

 

 

 

 

 

10

رضوانشهر

 

 

 

 

 

 

11

سیاهکل

 

 

 

 

 

 

12

شفت

 

 

 

 

 

 

13

صومعه سرا

 

 

 

 

 

 

14

فومن

 

 

 

 

 

 

15

لاهیجان

 

 

 

 

 

 

16

لنگرود

 

 

 

 

 

 

17

ماسال

 

 

 

 

 

 

 
 

 

تنظیمات

رنگ