• داوطلبین ورزشی

دوشنبه 3 آبان 1395 تعداد بازدید : 1

- رئیس کمیته : کبری وفائی

- نائب رئیس کمیته : -

رديف

شهرستان

 

رئیس کمیته

شماره تماس

نائب رئیس کمیته

دبیر

روابط عمومی

مسئول آموزش

1

استان

کبری وفائی

09113365006

علیرضا اکبرزاده

 

 

 

2

رشت

سیما معتمدی

09111348591

 

 

 

 

3

آستارا

 

 

 

 

 

 

4

آستانه اشرفیه

 

 

 

 

 

 

5

املش

 

 

 

 

 

 

6

بندر انزلی

علی پورحسین

09111834850

 

 

 

 

7

تالش

 

 

 

 

 

 

8

رودبار

 

 

 

 

 

 

9

رودسر

 

 

 

 

 

 

10

رضوانشهر

 

 

 

 

 

 

11

سیاهکل

 

 

 

 

 

 

12

شفت

 

 

 

 

 

 

13

صومعه سرا

 

 

 

 

 

 

14

فومن

 

 

 

 

 

 

15

لاهیجان

صدیقه قدیمی وحید

09113446124

 

 

 

 

16

لنگرود

 

 

 

 

 

 

17

ماسال

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظیمات

رنگ