• چوگو

دوشنبه 3 آبان 1395 تعداد بازدید : 1

رئیس کمیته : رامین احمدی

نائب رئیس کمیته : -

رديف

شهرستان

 

رئیس کمیته

شماره تماس

نائب رئیس کمیته

دبیر

روابط عمومی

1

استان

رامین احمدی 09112377202      

2

رشت

         

3

آستارا

         

4

آستانه اشرفیه

         

5

املش

         

6

بندر انزلی

         

7

تالش

         

8

رودبار

         

9

رودسر

         

10

رضوانشهر

         

11

سیاهکل

         

12

شفت

         

13

صومعه سرا

         

14

فومن

         

15

لاهیجان

         

16

لنگرود

         

17

ماسال

         

 

تنظیمات

رنگ