• ایروبیک و استپ

دوشنبه 3 آبان 1395 تعداد بازدید : 1

رئیس کمیته : فاطمه ترکیبی

نائب رئیس :

رديف

شهرستان

 

رئیس کمیته

شماره تماس

نائب رئیس کمیته

دبیر

روابط عمومی

مسئول آموزش

1

استان

فاطمه ترکیبی

09117214699

 

 

 

 

2

رشت

مجتبی شریفی

09116068798

 

 

 

 

3

آستارا

 

 

 

 

 

 

4

آستانه اشرفیه

 

 

 

 

 

 

5

املش

 

 

 

 

 

 

6

بندر انزلی

ندا گلکار منفرد

09360111084

 

 

 

 

7

تالش

 

 

 

 

 

 

8

رودبار

 

 

 

 

 

 

9

رودسر

 

 

 

 

 

 

10

رضوانشهر

 

 

 

 

 

 

11

سیاهکل

 

 

 

 

 

 

12

شفت

 

 

 

 

 

 

13

صومعه سرا

 

 

 

 

 

 

14

فومن

 

 

 

 

 

 

15

لاهیجان

 

 

 

 

 

 

16

لنگرود

الهام دهبان

09330112090

 

 

 

 

17

ماسال

 

 

 

 

 

 

 

تنظیمات

رنگ