• یوگا

دوشنبه 3 آبان 1395 تعداد بازدید : 1

×رئیس : مریم مساوات

×نائب رئیس : مسعود خبازنیا

 ورزشی است که موجب ایجاد هماهنگی کامل بین جسم ، ذهن و روح می شود و معمولاً بعنوان راهکاری برای دستیابی به آرامش ذهنی و بالا بردن توان جسمی به کار می رود . این ورزش با کنترل تنفس و نگاه داشتن بدن در وضعیت های ثابت ایجاد توازن و  هارمونی و با هدف بر طرف کردن گرفتگی عضلات ، استحکام اندام های داخلی ، بهبودو  انعطاف پذیری مفاصل  اجرا می گردد .

رديف

شهرستان

 

رئیس کمیته

شماره تماس

نائب رئیس کمیته

دبیر

روابط عمومی

مسئول آموزش

1

استان

مریم مساوات

09121756466

مسعود خبازنیا

 

 

 

2

رشت

میرهادی دریا بیگی

09111355304

نرگس مسافر

 

 

 

3

آستارا

 

 

 

 

 

 

4

آستانه اشرفیه

خدیجه تیژ

09112423123

 

 

 

 

5

املش

 

 

 

 

 

 

6

بندر انزلی

هانیه هادیانی

09902709788

 

 

 

 

7

تالش

 

 

 

 

 

 

8

رودبار

 

 

 

 

 

 

9

رودسر

 

 

 

 

 

 

10

رضوانشهر

 

 

 

 

 

 

11

سیاهکل

 

 

 

 

 

 

12

شفت

 

 

 

 

 

 

13

صومعه سرا

 

 

 

 

 

 

14

فومن

 

 

 

 

 

 

15

لاهیجان

فرزانه فلاح شمس

09111436230

 

 

 

 

16

لنگرود

فرخنده رضائیان

09111443650

 

 

 

 

17

ماسال

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظیمات

رنگ