• فیتنس

دوشنبه 3 آبان 1395 تعداد بازدید : 1

رئیس کمیته : میثم رضی

نائب رئیس : سحر صفزی صدقی

رديف

شهرستان

 

رئیس کمیته

شماره تماس

نائب رئیس کمیته

دبیر

روابط عمومی

مسئول آموزش

1

استان

میثم رضی

09118956575

سحر صفری صدقی

 

 

 

2

رشت

 

 

 

 

 

 

3

آستارا

 

 

 

 

 

 

4

آستانه اشرفیه

 

 

 

 

 

 

5

املش

 

 

 

 

 

 

6

بندر انزلی

نازنین یلدائی

09113853720

 

 

 

 

7

تالش

 

 

 

 

 

 

8

رودبار

 

 

 

 

 

 

9

رودسر

 

 

 

 

 

 

10

رضوانشهر

 

 

 

 

 

 

11

سیاهکل

 

 

 

 

 

 

12

شفت

 

 

 

 

 

 

13

صومعه سرا

 

 

 

 

 

 

14

فومن

 

 

 

 

 

 

15

لاهیجان

فاطمه شهیدیان

09113436143

 

 

 

 

16

لنگرود

شقایق حقیقی

09016967875

 

 

 

 

17

ماسال

 

 

 

 

 

 

 

تنظیمات

رنگ